COOKIEBELEID

Deze website, www.maestro-gallery.com, maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Wij kunnen u een betere ervaring bieden en onze site verbeteren door beter te begrijpen hoe u de site gebruikt door cookies te gebruiken. Lees ons Cookiebeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Als u doorgaat met het gebruiken van onze website, wordt u aangenomen ons Cookiebeleid te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met ons Cookiebeleid, verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze site.

Definities en hun toepassingen

Tenzij anders aangegeven, hebben de volgende begrippen de volgende betekenis in dit Cookiebeleid:
- "Cookie" verwijst naar een klein bestand dat onze site op uw computer of apparaat plaatst wanneer u bepaalde delen van onze site bezoekt en/of bepaalde diensten van onze site gebruikt.
- De term "cookiewet" verwijst naar de relevante secties van de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 evenals EU-verordening 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR").- Zoals gespecificeerd door EU-verordening 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"), zijn "persoonsgegevens" alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van dergelijke gegevens.

Cookies die wij toepassen

Bepaalde first-party Cookies kunnen door onze site op uw computer of apparaat worden geplaatst en toegankelijk worden gemaakt. First-party cookies worden rechtstreeks door ons geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken Cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken, en ook om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze Cookies zorgvuldig geselecteerd en hebben inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens altijd worden beveiligd en gerespecteerd.

Door onze site te gebruiken, kunt u ook Cookies van derden op uw computer of apparaat krijgen. Cookies van derden zijn cookies die door andere websites, diensten en/of partijen dan wij worden geplaatst, bijvoorbeeld om te adverteren.

De cookiewet is van toepassing op alle cookies die door en op onze site worden gebruikt. Sommige of alle van de volgende soorten cookies kunnen door ons worden gebruikt:
- Noodzakelijke Cookies
Deze categorie omvat cookies die nodig zijn voor de goede werking van onze site, zoals inloggen, het toevoegen van artikelen aan uw winkelwagen en het verwerken van betalingen.
- Analytics-cookies
Het is voor ons van cruciaal belang om te begrijpen hoe u onze site gebruikt, bijvoorbeeld hoe snel u zich op de site kunt verplaatsen en welke functies u gebruikt. Wij kunnen deze informatie verzamelen via analytische cookies, die ons helpen onze site en uw ervaring ermee te verbeteren.
- Functionaliteitscookies
Functionaliteitscookies stellen ons in staat u extra functies op onze site aan te bieden, zoals personalisering en het oproepen van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionaliteitscookies kunnen strikt noodzakelijke cookies zijn, maar dat geldt niet voor alle.
- Targeting Cookies
Het is voor ons belangrijk te weten wanneer en hoe vaak u onze site bezoekt, alsook welke delen ervan u hebt gebruikt, zoals de pagina's en links waarop u hebt geklikt. Deze informatie, zoals analytische cookies, helpt ons u beter te begrijpen en, als gevolg daarvan, onze site en advertenties relevanter te maken voor uw interesses. Derde partijen kunnen toegang krijgen tot sommige van de gegevens die via gerichte cookies worden verkregen.
- Cookies van Derden
Cookies van derden worden niet door ons geplaatst; in plaats daarvan worden ze geplaatst door derden die diensten aan ons en/of aan u verlenen. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door advertentiediensten om u reclame op maat aan te bieden op onze site, of door derden die analytische diensten aan ons leveren. Deze Cookies zullen op dezelfde manier werken als de hierboven beschreven analytische Cookies.
- Blijvende Cookies
Een blijvende cookie kan een van de hierboven vermelde soorten zijn. Blijvende cookies worden gedurende een bepaalde periode op uw computer of apparaat opgeslagen en zijn actief telkens wanneer u onze site bezoekt.
- Sessie-Cookies
Een sessiecookie kan één van de hierboven vermelde soorten cookies zijn. Sessiecookies worden alleen op uw computer of apparaat opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze site en worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Wanneer u uw browser afsluit, worden sessiecookies verwijderd.

De cookies van onze site zijn tijdelijk en verlopen na een bepaalde tijd. Zie ons Privacybeleid voor aanvullende informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de waarborgen die wij hebben getroffen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke plichten.

Analytics-cookies

Website analytics is een term die verwijst naar een groep technologieën die geanonimiseerde gebruiksgegevens verzamelt en analyseert om ons te helpen beter te begrijpen hoe onze site wordt gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen wij onze site en de producten en diensten die wij aanbieden verbeteren. Onze site maakt gebruik van analytische diensten van Google en Hotjar.

Controle en toestemming

U wordt gevraagd om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voordat ze op uw computer of apparaat worden geplaatst. U helpt ons om u de best mogelijke ervaring en service te bieden door uw toestemming te geven voor het plaatsen van Cookies. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn; maar sommige elementen van onze site zullen mogelijk niet naar behoren of zoals bedoeld functioneren als u dat doet.

U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen, naast de keuzes die wij geven. De meeste internetbrowsers bieden u ook de mogelijkheid om alle cookies of alleen de cookies van derden uit te schakelen. De meeste internetbrowsers staan cookies standaard toe; dit kan echter worden aangepast. Raadpleeg het help-menu van uw browser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor meer informatie.

Via de volgende links kunt u zien hoe u cookies kunt beheren in alle belangrijke browsers:
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-gb/products/microsoft-edge
- Safari (macOS): https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_GB&locale=en_GB
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-Cookies-website-preferences
- iOs Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
- Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en(Raadpleeg voor fabrikantspecifieke browsers de documentatie van uw apparaat).

Wijzigingen van dit Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid op elk gewenst moment te wijzigen. U zult gebonden zijn aan dergelijke wijzigingen wanneer u onze site voor het eerst gebruikt nadat zij zijn aangebracht. Als er een discrepantie is tussen de huidige versie van dit Cookiebeleid en eerdere versies, zullen de huidige en effectieve bepalingen voorrang hebben tenzij anders vermeld.

Verdere informatie

Zie ons Privacybeleid, onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en onze Verkoopvoorwaarden voor aanvullende informatie over privacy, gegevensbescherming en onze algemene voorwaarden.

Bijgewerkt op 15 augustus, 2022