VERKOOPVOORWAARDEN

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van artikelen via www.maestro-gallery.com. Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u artikelen op onze website bestelt.

Producten, Prijzen, En Beschikbaarheid

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de foto's en beschrijvingen van de bij ons verkrijgbare artikelen een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid zijn. Gelieve er rekening mee te houden dat productfoto's louter ter illustratie dienen. Er kunnen enige kleurverschillen zijn tussen de productfoto en de werkelijk aangeboden goederen. Afbeeldingen en/of beschrijvingen van de verpakking zijn alleen voor referentie; de werkelijke verpakking van de items kan verschillen.

Wij kunnen niet beloven dat artikelen te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Waar nodig worden voorraadindicaties aangeboden op onze website; dergelijke indicaties zijn echter niet altijd correct. Prijzen kunnen veranderen en speciale aanbiedingen kunnen van tijd tot tijd worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. De kosten voor levering en inlijsting zijn vaak niet inbegrepen in de prijs van de artikelen op onze website. Tijdens het bestelproces worden u bezorg- en inlijstopties aangeboden, evenals de bijbehorende kosten.

Klanten die vanuit het buitenland bestellen kunnen te maken krijgen met douanekosten in hun land van bestemming. U, de consument, bent verantwoordelijk voor deze kosten. Douanekosten, die bovenop de verzend- en administratiekosten komen, moeten bij aankomst worden betaald. Wij kunnen u geen korting geven of deze kosten terugbetalen.

Bestellingen

Onze website zal u stap voor stap door de bestelprocedure leiden. U heeft de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en te bewerken voordat deze wordt verzonden. Zorg ervoor dat u uw aankoop heeft gecontroleerd voordat u het indient.

Als u ons tijdens de bestelprocedure onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen u op de hoogte stellen als wij niet in staat zijn uw bestelling te verwerken vanwege onjuiste of ontbrekende informatie. Wij zullen uw bestelling annuleren als u ons niet binnen een redelijke termijn na ons verzoek correcte of volledige informatie verstrekt. Kosten die worden gemaakt vanwege onjuiste of onvolledige informatie die u ons verstrekt, zullen aan u worden doorberekend.

Bestellingen kunnen worden geweigerd of geannuleerd door Maestro Gallery om welke reden dan ook. Als wij niet in staat zijn om uw aankoop te accepteren of uit te voeren, zullen wij contact met u opnemen via e-mail op het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het maken van uw bestelling. Als wij geld van u hebben geïncasseerd, zullen wij u zo snel mogelijk, maar niet later dan 30 dagen, terugbetalen.

Betaling en terugbetalingen

U zult gedurende het bestelproces voor artikelen en bijbehorende verzendkosten moeten betalen.

Eventuele terugbetalingen zullen worden verwerkt met dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om uw transactie te plaatsen. Retourzendingen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten in ons magazijn terugbetaald.

Levering

De meeste artikelen die op onze site worden gekocht, worden binnen 10 werkdagen en maximaal 4 weken na aankoop verzonden door onze fulfilment partner. Vooraf bestelde artikelen of ingelijste artikelen kunnen er echter iets langer over doen. Gedurende deze tijd zullen wij u op de hoogte houden van eventuele vertragingen.

Wij verzenden alle bestellingen met onze standaard service met behulp van premium wereldwijde transporteurs. De keuze welke van onze partners de opdracht krijgt om voor u te leveren wordt automatisch gemaakt, afhankelijk van afmetingen, gewicht en regio.

Als we niet in staat zijn om de producten te leveren op het adres dat u opgeeft, sturen we een e-mail waarin staat dat de artikelen zijn teruggestuurd naar ons magazijn en met details over hoe u een nieuwe levering kunt regelen. Wij zullen u bellen voor verdere instructies als u de producten niet ophaalt of niet voor een nieuwe levering zorgt. Wij hebben het recht u kosten in rekening te brengen voor opslag en herlevering. Wij kunnen het koopcontract beëindigen en u terugbetalen als wij u ondanks onze redelijke pogingen niet kunnen bereiken, of als wij geen nieuwe levering of afhaling kunnen regelen, wij behouden daarbij het recht een redelijk bedrag in te houden als vergoeding voor de netto-uitgaven die wij daardoor hebben moeten doen.

Zodra wij de producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd, wordt de levering als voltooid beschouwd en gaat de verantwoordelijkheid voor de artikelen op u over. Nadat wij de volledige betaling van alle uitstaande betalingen, inclusief eventuele leveringskosten, hebben ontvangen, gaat de eigendom van de producten op u over.

Beschadigde, defecte of verkeerde producten

Wij vragen u zo snel als mogelijk contact met ons op te nemen als goederen die u hebt gekocht niet aan uw verwachtingen voldoen, bijvoorbeeld als ze beschadigd of defect zijn wanneer u ze ontvangt, of als ze onjuist geprijsd zijn, zodat wij een terugbetaling, reparatie of vervanging kunnen regelen.

Als de goederen niet voldoen aan wat is geleverd, kunt u een volledige terugbetaling ontvangen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Onder deze clausule komt u niet in aanmerking om een claim in te dienen als wij u op de hoogte hebben gesteld van eventuele gebreken, schade of andere problemen met de goederen voordat u ze kocht.

 Annuleren en retourneren van producten

Alle annulerings- of wijzigingsverzoeken moeten binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling worden ingediend. Als gevolg hiervan kunnen wij niet voldoen aan verzoeken die na dit punt worden gedaan, aangezien de goederen al zijn verzonden naar onze fulfilment partner of al zijn verpakt voor verzending. Als u een product wilt retourneren, moet u controleren of het product een retourbeleid heeft, en zo ja, zorg er dan voor dat het artikel in de originele verpakking en in perfecte staat binnen 14 dagen wordt geretourneerd.

Let op: alle fotowerken zijn uitgesloten van ons retourbeleid. Dit komt omdat deze werken individueel worden afgewerkt volgens uw voorkeuren en onze snit volgens uw behoeften.

Onze Aansprakelijkheid Naar Klanten

Elk voorzienbaar verlies of schade die u kunt oplopen als gevolg van onze schending van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of als gevolg van onze nalatigheid zal onze verantwoordelijkheid zijn. Verliezen of schade die niet te voorzien zijn, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

In het geval van een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt, zijn wij niet aansprakelijk. In een dergelijk geval zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen, en zullen wij al het mogelijke doen om de vertraging tot een minimum te beperken.

Overdracht van verplichtingen

Onze rechten en verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden (en het Contract, zoals van toepassing) kunnen worden overgedragen aan een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als wij ons bedrijf verkopen. Indien dit gebeurt, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden blijven onaangetast.

Bijgewerkt op 15 augustus, 2022